Trace your international order online 

BG: Проследяване на международни пратки

1: След като пратката се изпрати, има период от 48 часа, през който тя пътува до София и се завежда в списъците на Пощата. Чак след това може да бъде видяно нейното състояние през този адрес: http://www.bgpost.bg/?cid=176 . 
Пример как изглежда тракинг на пратка с номер RI084190023BG може да видите тук: http://www.bgpost.bg/IPSWebTracking/IPSWeb_item_events.asp?itemid=RI084190023BG&Submit=Submit 

2: След като бъде изпратена от София за чужбина по въздушна поща, пратката не се проследява за 3-5 дни, докато не пристигне в съответната страна и се заведе отново в списъците на чуждата поща (пр. Deutsche Post, Royal Mail, ...)

3: Проследяването на пратката в чужбина става по същия начин. Пример за пратка с номер RI093445804BG може да видите тук: http://www.trackitonline.ru/?CCode=US


EN: Tracking international parcels

1: Once the parcel is sent , there is a period of 48 hours during which it travels to Sofia and it gets registered in the mailing lists of Bulgarian Post. After that it can be tracked on this address : http://www.bgpost.bg/?cid=176.

Example of a parcel with a tracking number RI084190023BG can be seen here : http://www.bgpost.bg/IPSWebTracking/IPSWeb_item_events.asp?itemid=RI084190023BG&Submit=Submit

2: After being sent from Sofia via airmail tracking is not available for the next 3-5 days until it arrives in the foreign country and waits for registration in the foreign Post office mailing lists (ex. Deutsche Post, Royal Mail, .. . )

3: Tracking the parcel abroad can be done on this address: http://www.trackitonline.ru/?CCode=US

Follow the example with a parcel sent to Germany with a number RI093445804BG